Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Το βιβλίο. Δοκίμιο. Γιάννης Δάλλας: Υπερβατική Συντεχνία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 73-76