Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Γιάννης Σκαρίμπας: Το Βατερλώ δυο γελοίων», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 70-71