Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση Μάριος Ρουσιάδης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 69-70