Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Σ΄ ένα μαγαζί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 9-10