Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Έφυγε στις 8 και 10' μ.μ.», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 7-9