Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Σωκράτης ο Σωφρονίσκου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 11-12