Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα τετράδια της Ιωάννας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 5-6