Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Η Ιωάννα στην ακροποταμιά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 3-5