Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Εκδοχή του Κωνσταντίνου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 2-3