Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Ο χώρος και τα πράγματα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 1-2