Είστε εδώ

Μιτζάλης Αλέκος, «Ο Απρίλης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 82-83