Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Η τροπική βροχή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 82