Είστε εδώ

Μοσχίδης Παύλος, «Βάρκες στην ακτή της Νορμανδίας», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 53