Είστε εδώ

Μοσχίδης Παύλος, «Λεύκες και σπιτάκι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 52