Είστε εδώ

Wolker Jiří, «Το δασάκι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 47