Είστε εδώ

Wolker Jiří, «Θέρος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 46-47