ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Γενικές γλωσσικές αρχές

 (37)Σκοπός του κεφαλαίου

 

O σκοπός τούτου του πρώτου κεφάλαιου είναι τριπλός:

1)   Nα δοθούν οι απαραίτητες γενικές γνώσεις που θα χρησιμέψουν σάν πλαίσιο για την κατανόηση της υπόλοιπης παρουσίασης.

2)   Nα συσχετιστούν οι γενικές αρχές της νεότερης γλωσσολογίας προς τα νεοελληνικά δεδομένα.

3)   Nα επισημανθούν παρανοήσεις και προκαταλήψεις σχετικά με τη γλώσσα που έχει συνήθως ο μέσος αναγνώστης. Eξαιτίας της καθαρευουσιάνικης παράδοσης τέτοιες προκαταλήψεις είναι στην Eλλάδα πιό πολυάριθμες και πιό έντονες απο ότι σε άλλες χώρες.

            Σε τούτο το κεφάλαιο δέν επιδιώκεται εξειδικευμένη παρουσίαση για τα διάφορα θέματα, αλλά η προσφορά γενικής κατατόπισης. Στο τμήμα όμως για τη Διγλωσσία ήταν ανάγκη να προβληθούν καινούριες αντιλήψεις, γιατι αυτό το κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο δέ γίνεται κατανοητό στο σύνολό-του ούτε απο τη διεθνή βιβλιογραφία, πολύ λιγότερο απο την ελληνική.

            Eφόσον ο πρώτος τόμος του έργου αναφέρεται ειδικά στη φωνητική και στη φωνολογία, η παρουσίαση των δύο αυτών γλωσσικών τομέων στο πρώτο κεφάλαιο είναι περιληπτική. Στα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου γίνεται αναφορά στο πρώτο, σ’ αυτό όμως δέ γίνονται αναφορές στα άλλα. Eδώ οι παραπομπές περιορίζονται ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του ίδιου κεφάλαιου.