Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Δυτικές συνοικίες Ιδιωτική και δημόσια ζωή στα δυτικά

«Πρόσωπο της πόλης δεν είναι μόνο η εικόνα της, η επιφανειακή της μορφή […] Είναι η συνολική της ατμόσφαιρα, η ιδιαιτερότητα της ουσίας της σ’ όλες της τις εκδηλώσεις, η αίσθησή της όπως αυτή προκύπτει από την καθολική της ζωή…» (Κωστής Μοσκώφ). Η υποενότητα αυτή μελετά τη ζωή στις δυτικές συνοικίες, ιδιωτική και δημόσια. Οι άνθρωποι, οι δουλειές τους, τα ήθη τους, οι αρετές και οι ιδιοτροπίες τους.

Μετάβαση στο σημείο: Δυτικές συνοικίες