Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Ο πρόσφυγας ως ενεργός πολίτης

Ο πρόσφυγας ως ενεργός πολίτης

Δεν ήρθαν εδώ για διακοπές. Πρόσφυγες ή μετανάστες, διωγμένοι από τον πόλεμο ή τη φτώχεια, οι «ξένοι» της Θεσσαλονίκης φτάνουν στη πόλη με το όνειρο να χτίσουν από την αρχή μια καλύτερη ζωή και να αποτελέσουν ένα πραγματικό, ζωντανό κομμάτι της νέας πατρίδας. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία η ενότητα μελετά το προφίλ των μαθητών είτε πρόκειται για τις αλλαγές που προέκυψαν στη σύνθεση των σχολείων μετά το 1914 και κυρίως μετά το 1922 είτε πρόκειται για τη λειτουργία των σημερινών εθελοντικών σχολείων που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε ενήλικες μετανάστες. Παράλληλα διερευνάται η διάσταση του πρόσφυγα ως εργαζόμενου : τα σκληρά, χειρωνακτικά επαγγέλματα που ασκούν συνήθως όσοι έχουν ανάγκη. Η Θεσσαλονίκη προχωράει μπροστά χάρη στα χέρια των αδύναμων, που κάποιες φορές διεκδικούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Έτσι, ο εργαζόμενος πρόσφυγας παρουσιάζεται εδώ και ως ενεργός πολίτης, ως υποκείμενο με πολιτική και ταξική ταυτότητα, ενίοτε με συνδικαλιστική δραστηριοποίηση και με τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις του στο πέρασμα του χρόνου.