Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Καλαμαριά

"Προσφυγική Καλή Μεριά": Αρετσού - Καλαμαριά

Στην προσφυγική Καλή Μεριά, τη σημερινή Καλαμαριά μόνο βαλτότοπους και στρατόπεδα αντίκρισαν οι πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαν από τον Καύκασο, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία το 1917. Με το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου τα στρατόπεδα κρίθηκαν κατάλληλα για τη στέγαση ή καλύτερα την απομόνωση των προσφύγων. Κλίβανοι για τα ρούχα, απολυμαντήρια για τα σώματα. Και για τις ψυχές συρματοπλέγματα που κρατάνε τη Θεσσαλονίκη μακριά. Οι μαρτυρίες που μεταφέρουν άνθρωποι που τα έζησαν ή τα άκουσαν χτίζουν την ενότητα αυτή που παρουσιάζει πώς οι λασπότοποι της Καλαμαριάς μετεξελίχτηκαν στον πιο σημαντικό προσφυγικό συνοικισμό και τελικά στο σημερινό, εύρωστο δήμο με πρωτεργάτες τους Πόντιους.