Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Συλλογική μνήμη και η ταυτότητα της πόλης

Συγκρότηση της συλλογικής μνήμης

Θεσσαλονίκη, Μητέρα των Προσφύγων. Από το 1914 μέχρι σήμερα : 100 χρόνια προσφυγιάς. Το προσφυγικό βίωμα άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη διαμόρφωση του αυτοπροσδιορισμού της πόλης. Όμως η έννοια της ταυτότητας, ατομικής και συλλογικής, είναι ένα πολυσύνθετο, καθόλου γραμμικό και αυτονόητο ζήτημα, δεμένο με την έννοια της ιστορικής μνήμης. Το πώς όλα αυτά οικοδομούνται και μπορούν να εξηγήσουν τις εκάστοτε μεταμορφώσεις της Θεσσαλονίκης ως πόλης νεωτερικής αποτελεί το θέμα της ενότητας αυτής. Ταυτόχρονα μελετάται το προσφυγικό τραύμα που βίωσε το μουσουλμανικό στοιχείο που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την πόλη, ενώ διερευνάται κατά πόσο η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί ένα μωσαϊκό. Τέλος η ενότητα εξετάζει την έννοια του σεβασμού στην ιστορική μνήμη που κινδυνεύει να αλωθεί από την επικείμενη κατεδάφιση των προσφυγικών Καστρόπληκτων.