Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Περιοχή Βαρδαρίου Παλιοί και νέοι πρόσφυγες

Κιτρινισμένες καρτ ποστάλ αποκαλύπτουν την περιοχή Βαρδαρίου ως τόπο άφιξης και πρώτης εγκατάστασης προσφύγων. Οι ζωές παλιών και νέων "ξένων" διασταυρώνονται στους ίδιους δρόμους, χωμάτινους ή ασφαλτοστρωμένους. Πρόσφυγες του ’14 και του ’17, πρόσφυγες μουσουλμάνοι, παλιότεροι πρόσφυγες από την Αδριανούπολη και τα εγγόνια τους αργότερα στην Κατοχή, οικονομικοί μετανάστες του 21ου αιώνα που μαθαίνουν ελληνικά. Πύλη εισόδου και εξόδου το Βαρδάρι, ένα αέναο πήγαινε-έλα, καθώς «οι πόλεις είναι πάντα ένα ποτάμι, όπου αυτός που δεν κυλάει γρήγορα πεθαίνει στεγνωμένος στις όχθες».

Μετάβαση στο σημείο: Περιοχή Βαρδαρίου