Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Ντόπιοι και Άλλοι Φιλία με όλους τους λαούς

Κι όμως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία έχουν απάντηση. Μέσα σε έναν κόσμο διακρίσεων, το υλικό αυτής της υποενότητας χτίζει γέφυρες αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Τόσο στο παρελθόν όσο και στη σημερινή εποχή υπάρχει πάντα και η όψη του ντόπιου που αποδέχεται και τείνει χέρι βοήθειας, που κάνει αυτοκριτική και ονειρεύεται «Φιλία με όλους τους λαούς».

Μετάβαση στο σημείο: Ντόπιοι και Άλλοι