Είστε εδώ

Η κατά του Σωκράτους γραφή: νομική, ιστορική, φιλοσοφική και ψυχαγωγική ανάλυσις της κατηγορίας και της δίκης του μεγίστου των σοφών της αρχαίας Ελλάδος