Είστε εδώ

Δημητρακόπουλος Φώτης

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Α. Παπαδιαμάντης, [Το λάβαρον], Νέα, ολοκληρωμένη έκδοση, Φιλολογική επιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1993, σ. 87 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 191-196 1995
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ο Αλιβάνιστος – Όνειρο στο κύμα, φιλολογική επιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1997, σσ. 138 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 124-125 2000
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Η Φόνισσα. Κοινωνικόν μυθιστόρημα, Εισαγωγή-Επιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Φωτογραφικό οδοιπορικό Γιάννης Μάγγος, Εκδόσεις, Ergo, Αθήνα 2001, σελ. 141 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 125-128 2002
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φ.Α. Δημητρακόπουλος-Γ.Α. Χριστοδούλου, Φύλλα εσκορπισμένα. Τα παπαδιαμαντικά αυτόγραφα (γνωστά και άγνωστα κείμενα). Συμβολή στην έρευνα και μελέτη της χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης του Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Καστανιώτη... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 133-140 1998
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος – Ελένη Ι. Δαμβουνέλη, Το Roman-feuilleton (Μυθιστόρημα-επιφυλλίδα), ο Παπαδιαμάντης και η Εφημερίς (1883-1891), ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 206 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος, Άνθος της Εδέμ – Παπαδιαμαντικά κείμενα και μελέτες, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1999, σσ. 301 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 125-135 2000