Είστε εδώ

Νεκρολογία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Σπύρος Κοκκίνης (1928-2004) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 7 173-174 2006
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Βασίλειος Δ. Φόρης (1925-1996). Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 119-120 1998
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Γ.Π. Σαββίδης (1929-1995) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 116-117 1998
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Δρ. Ιω. Ν. Φραγκούλας (1906-2001) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 99-102 2002
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ελ. Μάινας (†29.11.1996) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 118-119 1998
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εμμ. Χ. Κάσδαγλης (1924-1998) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 113 2000
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Κώστας Α. Παπαχρίστος (1915-1990) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 104-106 2000
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Ματθαίος Μουντές (1935-2000) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 116-117 2000
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μενέλαος Γ. Παρλαμάς (1908-1997) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 107-108 2000
Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μικρό οδοιπορικό με ένα φίλο του κυρ-Αλέξανδρου: μνήμη Δ. Πλάκα Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 176-177 1993