Είστε εδώ

παράδοση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ο μύθος των καλογέρων και του Κιοπέκ-Μπέη στους Ιχνευτές του Σοφοκλή και γενικότερα σε σχέση με τη γέννεση της τραγωδίας Θρακικά Χρονικά 1 1 35-41 1960
Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της διατήρησης της παλιάς Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 40 124-138 1985
Πανάρχαιες πολιτιστικές μορφές και παραδόσεις της Θράκης Θρακικά Χρονικά 30 4-12 1973
Περί των Αναστεναρίων και άλλων τινών παραδόξων εθίμων και προλήψεων (αποσπάσματα) Θρακικά Χρονικά 38 123-131 1983
Πληροφορίες του Αναστ. Χουρμουζιάδη για τα έθιμα της Θράκης (1872/73). [Τα θρακικά έθιμα] Θρακικά Χρονικά 40 108-111 1985
Πολύστυλο – Περιθεώριο. Ιστορία και Παράδοση Θρακικά Χρονικά 46 35-40 1992
Πομακοχώρια. Διαμόρφωση ενός τοπικού πρότυπου κατοικίας Θρακικά Χρονικά 37 209-212 1982
Πομακοχώρια. Κατασκευή, υλικά και τεχνολογία σαν τροποποιητικοί παράγοντες της μορφής της κατοικίας Θρακικά Χρονικά 38 189-203 1983
Στόχοι και απόψεις Θρακικά Χρονικά 31 2-6 1974
Τα κάλαντα. Από τις Αναμνήσεις από την Αγχίαλο Θρακικά Χρονικά 3 9 5-6 1963