Είστε εδώ

Εξώφυλλο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
# Διαγώνιος 4 (εξώφυλλο) 1965
# Διαγώνιος 5 (εξώφυλλο) 1966
# Διαγώνιος 6 (εξώφυλλο) 1966
# Διαγώνιος 7 (εξώφυλλο) 1966
# Διαγώνιος 8 (εξώφυλλο) 1966
# Διαγώνιος 9 (εξώφυλλο) 1967
# Διαγώνιος 7 (εξώφυλλο) 1981
# Διαγώνιος 10 (εξώφυλλο) 1967
# Διαγώνιος 11 (εξώφυλλο) 1967
# Διαγώνιος 12 (εξώφυλλο) 1967