Είστε εδώ

Εξώφυλλο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
# Διαγώνιος 2 (εξώφυλλο) 1960
# Διαγώνιος 8 (εξώφυλλο) 1974
# Διαγώνιος 1 (εξώφυλλο) 1961
# Διαγώνιος 9 (εξώφυλλο) 1974
# Διαγώνιος 10 (εξώφυλλο) 1975
# Διαγώνιος 1 (εξώφυλλο) 1962
# Διαγώνιος 11 (εξώφυλλο) 1975
# Διαγώνιος 2 (εξώφυλλο) 1962
# Διαγώνιος 12 (εξώφυλλο) 1975
# Διαγώνιος 1 (εξώφυλλο) 1965