Είστε εδώ

«#», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. (εξώφυλλο)