Είστε εδώ

Στεφανίδης Μάνος, «Προβλήματα ερμηνείας στη ζωγραφική του Νίκου Εγγονόπουλου», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 72-76