Είστε εδώ

Αργυρόπουλος Θαλής, «Νικόλαε Εγγονόπουλε χαίρε», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 69-71