Είστε εδώ

Εγγονόπουλος Νίκος, «[Ζευγάρι μπροστά σε κτίριο]», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 68