Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Κείμενα. Ποιήματα. Δευτερόλεπτα», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 619