Είστε εδώ

Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα, «Κείμενα. Ο σιωπηλός σύντροφος και η σκόνη», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 605-606