Είστε εδώ

Φωκάς Νίκος, «Ρωσικές κούκλες», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 523-529