Είστε εδώ

Κοπιδάκης Μιχάλης Ζ., «Το αμύγδαλο του κόσμου», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 457-459