Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στοκχόλμη 1979. Με την πριγκίπισσα Χριστίνα της Σουηδίας», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 436