Είστε εδώ

«[Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη] 1944», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 353