Είστε εδώ

«Άνδρος, Αγία Θαλασσινή, Άνοιξη 1971 [Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 274