Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Προτομή [του Οδυσσέα Ελύτη] από το γλύπτη Μέμο Μακρή», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 268