Είστε εδώ

Κοπιδάκης Μιχάλης Ζ., «Κλίμακες. Scholastici erotica sapientiae carissimae dedicata», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 239-240