Είστε εδώ

Barthes Roland, «Κλίμακες. Ο βόμβος της γλώσσας», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 218-221