Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κείμενα. Οικογενειακές φωνές [Εισαγωγικό σημείωμα]», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 197