Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Στίγματα. Μνήμη Γιώργου Θέμελη [Άτιτλο αυτόγραφο ποίημα]», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 138