Είστε εδώ

«[Jorge Luis Borges]», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 133