Είστε εδώ

Fuentes Carlos, «Κείμενα. Άουρα», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 70-74, 76-82, 84-90, 92-101