Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Κείμενα. Κάθε περιπέτεια έχει τα μυστικά της», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 43-44