Είστε εδώ

«Εκδόσεις Στιγμή», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 33