Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γράμματα. [Απάντηση του περιοδικού στον Νάνο Βαλαωρίτη]», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 27