Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Στίγματα. Στίγμα», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 24-25